Het MucoJOVO-LEEFfonds

Het MucoJOVO*LEEFfonds geeft jongeren of jongvolwassenen met muco de kans een gezonde en veilige woonomgeving en een eigen stekje te creëren waar ze zich thuis kunnen voelen.

Geef energie en hoop aan jongeren en jongvolwassenen met muco; Bouw mee aan het MucoJOVO*LEEFfonds

Mucoviscidose is de meest voorkomende, levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land. De ziekte kan nog niet genezen worden, maar met een intensieve behandeling kan je heel wat problemen voorkomen, vertragen of verlichten. Jongeren en volwassenen met mucoviscidose hebben muco, maar ze “zijn” geen muco. Er is meer dan de ziekte en behandeling in hun leven.

Zij willen leven, sporten, studeren, werken, alleen of samen gaan wonen: een eigen leven opbouwen zoals hun leeftijdgenoten. Maar de behandeling kost veel geld en tijd (gemiddeld 4 uur per dag!) zodat “gewoon” leven en genieten van dat leven niet altijd even gemakkelijk is. De droom van “huisje-tuintje-keukentje” realiseren is extra moeilijk voor jongeren en jongvolwassenen met muco.

Het MucoJOVO*LEEFfonds geeft hen de kans een gezonde en veilige woonomgeving en een eigen stekje te creëren waar ze zich thuis kunnen voelen. Elke mens heeft recht op een eigen woning, een veilige en gezonde plek waar hij/zij thuis kan voelen. Met het fonds willen we jongvolwassenen met muco bij wie muco te zwaar doorweegt op het gezinsbudget een financieel duwtje in de rug geven om een aantal zaken aan te kopen of basiswerken uit te voeren die het wonen gezonder, veiliger en leefbaarder maken en hen de kans geven om van hun huis een thuis te maken.

Meer info bij de Mucovereniging vzw, karleen@muco.be, www.muco.be