Zevendonk voor Muco

Over ons

In Zevendonk, een wijk ten zuiden van Turnhout, woont een gezin met 3 mucopatiënten. Die liepen alledrie school in het plaatselijke Sint-Pietersinstituut.

Daaruit ontstond Zevendonk voor Muco: een aantal vrijwilligers dat acties onderneemt om

  • mensen te informeren en te sensibiliseren over de ziekte
  • fondsen te verzamelen voor de strijd tegen muco

De vaste ploeg bestaat uit een tiental medewerkers. Onder hen enkele ouders van muco-patiënten, mensen uit Zevendonkse verenigingen, de school, … Op de ‘Sport-voor-Muco’-dagen kunnen we makkelijk rekenen op zo’n 200 vrijwilligers die zorgen voor een vlot dagverloop.

Wat met de opbrengst?

De strijd tegen muco moet niet enkel in Zevendonk gevoerd worden. Onze fondsenwerving deden we dan ook vanaf het begin voor de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose. Die vereniging gebruikt haar fondsen o.a. voor steun aan de families (50%), voor informatie over mucoviscidose (30%) en voor het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar mucoviscidose (20%).

In overleg met de BVSM sponsort Zevendonk voor Muco specifieke projecten. Om de twee jaar tijdens de full-versies van Sporten voor Muco trachten we zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen om zo een project mee te financieren. Mogelijke opbrengsten van kleinere acties tussen 2 full versies door (bijvoorbeeld concerten, fietstochten door 5 buurlanden in 8 dagen, paasacties en giften) worden ook mee opgenomen in de opbrengst van de full-versies.

Zo schonken we in 1998 een € 15 000 aan Prof. Cassiman, voorzitter van de BVSM. Die startte een genetische databank op waardoor genetische gegevens kunnen uitgewisseld worden tussen de 8 Belgische en een aantal Europese centra.

De opbrengst in het jaar 2000 bedroeg € 12 500. De BVSM gebruikte deze som om infoboekjes over mucoviscidose aan te maken voor de kleuter- en de lagere school.

In 2002 schonken we de BVSM € 12 500. Dat geld werd vooral besteed aan de opmaak en de verspreiding van de Mucokit: een lespakket voor de lagere school. Dat pakket zorgt ervoor dat muco bespreekbaar wordt, en dat patiëntjes begrepen en aanvaard worden in de klas.

In 2004 bracht onze actie € 17 500 op. Dit bedrag werd gebruikt om lespakketten over muco te ontwikkelen voor de kleuterschool.

In 2006 besteedden we de opbrengst van € 20 000 aan de aanmaak van longkoffers. Voor 2008 zamelen we geld in voor een eenjarig project van de MucoVereniging om de zelfstandigheid van mucopatiënten te bevorderen.

In 2008 overhandigden we samen met Jo Lemaire € 20 000 aan de Mucovereniging. Met dat geld kon de Mucovereniging een project opzetten om de levenskwaliteit van elke mucopatiënt te bevorderen. Mucopatiënten worden steeds ouder, en dat schept specifieke problemen.

In de full-versie van Zevendonk voor Muco in 2010 verzamelden we € 25 000 die besteed werd aan een interactief project om kinderen met muco te helpen omgaan met hun ziekte. De Belgische Mucovereniging ontwikkelt al langer educatief materiaal voor kinderen met muco. Daarmee willen ze op een speelse, aanschouwelijke manier kinderen met muco helpen begrijpen hoe hun lichaam werkt en wat zij kunnen doen om zo goed mogelijk tegen hun ziekte te vechten.

In 2013 gingen we volop voor het MucoJOVOsportfonds. Met uw steun konden we een groot aantal mucopatiënten de financiële middelen bezorgen om een aangepast sport- en bewegingsprogramma te kunnen uitvoeren. Er werd, tesamen met de opbrengsten van de light-versies van 2011 en 2012 en enkele kleinere acties een bedrag van maar liefst € 32 500 geschonken aan het MucoJOVOsportfonds.

2015 werd de record-editie tot nu toe, met maar liefst € 36 000 ten voordele van het MucoJOVO*LEEFfonds. Dit bedrag was het resultaat van de full-versie van 2015 en de light-versie van 2014, tesamen met enkele kleinere acties (waaronder een paaseieren-verkoop).

Vanaf 2016 gooien we het over een iets andere boeg. Tesamen met de Turnhoutse Tennisvereniging TTV organiseren we met de vzw Zevendonk voor Muco jaarlijks een iets kleinschaliger event, waarbij er gelopen/gewandeld, gefietst en getennist kan worden. Dit concept was in 2016 en 2017 goed voor een kleine € 10 000 per editie